Tuesday, July 14, 2009

URUGUAY-Rav Rubin

י"ב טבת תשס"ט בס"ד

1-ביקור כשרות במפעל בית השחיטה " פול" PUL בעיר מילו בארץ ארוגוואי, בצפון (על הגבול הברזילאי)
בתאריך: י, י"א, י"ב טבת תשס"ט למנינים January 6,7,8 ‘09
בהשתתפות: רב יודל שיין שליט"א והרב נחום זאב רובין ואביו הרב הגאון ר' אברהם רובין שליט"א

2-מטרת הביקור: לבדוק את רמת הכשרות של שחיטת בד"ץ מהדרין עבור קנית בשר לארה"ב לאלו הצורכים רמת "חלק" גבוהה ביותר, כולל שיטת בית יוסף.

3-בית השחיטה נמצא למעלה מחמש שעות נסיעה במכוניות ציבורי ממונטיודאו למילו, המרחק הוא רב ויש שינויים רבים באזורים שהם כשני מדינות נפרדות- על הדרך נבדק כמה שניתן השינוי וככל שהתקדמנו לקראת הצפון וכפי שנראה בחוש שינויים משמעותיים בגידול הבהמות, והדשא, והמזג אויר בין הצפון לדרום. בצפון יותר יבש ורוח מנשב, וזה יכול לגרום ג"כ פחות בעיות בריסים בבהמות, הדשא יותר יבשה, דשא לחה עושה "גזים" בכרס.

הצוות הולכים בבוקר להמפעל רק אחרי תפילה בציבור (לא מתפללים במהירות) ואחר פת שחרית.

4-בדיקת הז'בו( סרבו) ZEBU
מקפידים לבדוק הסימנים הידועים עד ארבעה דורות אחורנית שאין תערובות הז'בו גם לאלו שאין להם גיבנת. יש משגיח מיוחד שבודק הנ"ל ונמצא כל זמן השחיטה בתא השחיטה ומשמש כבודק סכינים, ובכניסה לשחיטה הוא בודק שוב ומחזיק קונטרול מדויק. לא להכניס ז'בו לשחיטת חלק בד"ץ מהדרין. המשגיח למד את סימני ז'בו אצל החברה SGS שהיתה כאן בביקורת חודש שלם של שחיטת בד"ץ מהדרין, הגיעו יום יום מומחה מטעמם.

5-הכנסת הבהמות לשחיטה
הבהמות נכנסות לשחיטה בצורה חופשית ללא דלתות כבדות וכד', במעברים של הכנסת הבהמות מהרפת לשחיטה יש דלתות שנסגרות מלמעלה ללמטה. ויש דלתות שפותחים מן הצד.

6-לא נופל דלת וכד' על הבהמות לכל אורך הדרך עד השחיטה, הדלתות לא כבדות וכן הדלתות ידניות, וגומי חלול בצורה עגולה מחובר לדלתות מלמטה. הכנסה ראשונית לשביל השחיטה ע"י פתיחת דלת צדדית לא דלת מלמעלה שעולה ויורדת וע"י הנפת דגל של המבקר לבהמות, נכנסת קבוצה של בהמות בהשביל כפי הצורך.

7-ואח"כ שממשיכות ללכת בשביל כשיש צורך מקבלים מגע מקל בישבן ע"י מקל עם בטריות עד 5.4 וולט וממשיכים לרוץ אח"כ כרגיל ובאם היתה נגיעה עם המקל בחלק העליון בראש יוצאת הבהמה משחיטה כלל וזה דבר שכמעט לא קורה(ויש ביקורת משגיח על זה, לא כל הזמן) ואפי' שזה מדובר במקל רק של 5.4 וולט מקסימום, ואפילו שהרבנים בא"י החרדים מתירים עד 7-6 וולט ונוהגים כך בא"י בבתי השחיטה וכן בא"י אין הנפת דגל כלל והכל עם מקל כנ"ל הרבנות בישראל מתירה אפי' עד 21-11 וולט, נ.ב. יש שחיטה בדרום אורגוואי שמתיר מקל אפי' יותר וולט כמעט בלי גבול ר"ל- (וזה יכול לגרום כמה טריפות כולל נותקו סירכות הריאה). אמר לי הרב רובין שליט"א לא יעשה כך במקומינו. יש ביקורות לפחות פעמיים ביום שחיטה של החלפת הבטריות ליותר וואלט הגם שאין סיכוי להחלפה, וכן אין בשום אופן מילוי בטריות המחובר לתקע חשמלי, כל חוטי החשמל המקובלים להיות במקומות אלו הוסרו לחלוטין מכל שטח השבילים המובילים לשחיטה.

8- הכנסת הבהמה באופן פרטי לשחיטה
רק בהמה אחת יכולה להיות בתוך הקופסה—אין שחיטה בשום אופן בתוך קופסה (בבוקס) מפני המכשולות הידועות וכן הידועות לי באופן פרטני, אפילו בבוקס המתהפך שמחזיק הבהמה ע"י חשמלי ו"הידרואלי" יש בעיות רציניות כגון שהיות, דרסות. נשברה מפרקת, בעיות אויר נשימה, מסוכנת, וכדומה. וכמבואר בספר שבילי השחיטה הבעיות ב"בוקס" וכו'

9-הבהמה נכנסת בקלות לקופסה (ולא יכולות לראות שחיטת חבירתה) ללא נפילה ובצורה חלקה ופשוטה יורדת לרצונה ע"י מגלשה, מקסימום 15 inches מגלשה בצורה פשוטה, רגליה כפותות 2 הרגלים הימניות (יד ורגל) ומובלת לשחיטה על גבה-והשחיטה מלמעלה למטה- על רצפה של צינורות חלולים שאינם זזים כדי שהדם שעל הרצפה ירד, וכדי שהבהמה לא תריח דם לפני השחיטה (ברור לה מיתה יפה) שוטפים את שטח המקום השחיטה וכל פינותיו לעיתים קרובות מאד ע"י צינור זרם מים חזק, וכופתים הבהמה בצורה פשוטה ומהירה ללא התנגדות מהבהמה, את הראש מותחים ע"י פועל (ע"י מוט) במתחיה קנה וושט באופן שהקנה והושט למעלה באמצע הצוואר בולט היטב מקפידים שהמוט יהיה ללא שפיץ No point (יש שתי מוטות לעבודה).
9+-שוחט לא מפחד מהבהמה בשעת השחיטה שהרי הידים של הבהמה חוץ לתחום והוא שוחט בלי כפיפת גופו (שזה עושה כבידות בידיו של השוחט כמובן), בנחת ובישוב הדעת מופלא כמבואר בשו"ע ובנושא כלים. וכן השוחט מחכה לבהמה בכל פעם ולא ח"ו הבהמה לשוחט כדי שהבהמה לא תשכב עקודה, ויהיה חסר לה אוויר לפני השחיטה.
01-ויש חשש נוסף שהבהמה מחמת שחסר לה אוויר היא משתוללת וזזה בשעת השחיטה ויש חשש שהוא תשחט מאליה כמבואר בפוסקים, השוחט מספיק לבדוק בקלות היכן בדיוק המקום המתאים לשחיטה (מחמת צורת שכיבת הבהמה על גבה) שהרי אין כל פחד שצריך לחטוף ולשחוט כנ"ל.

[1]השחיטה
11-השוחט שוחט ישר ולא באלכסון ומכוון להולכה והבאה בשטח של אמצע הצוואר, וחיתוך שני הסימנים ושני הורידים. למרות והשחיטה מאד מפורעת (ולא כקולמוס) ורואים בעין השחיטה שנחתך הקנה והושט (ומישום ריבוי דם)—יש בדיקה נוספת אחר כל 01 בהמות על הליין, ע"י השוחט ששחטם בשימת יד—יש שימת עין מיוחדת על הכרת חיתוך הושט.

21-מתקנות המקום—"לחלק" בד"ץ מהדרין הולך רק מה שנשחט לגמרי קנה וושט ובאם חסר אפילו כחוט השערה יורדת הבהמה מחלקת בד"ץ מהדרין לכשר רבנות (ואפילו לכשרות רבנות הולך רק מה שיש רוב הניכר לעין אבל כשיש רוב אבל לא ניכר לעין זה לא מאושר אפילו לכשרות רבנות ויורד לטרף).

31-השוחט-קודם כל יום שחיטה חייב לטבול במקווה. ובתוך המפעל בנוי מקוה בשביל הצוות. וכן גם הבודקי סכינים כדי להגדיל את גודל ההרגשה-כל שוחט יש לו 3 סכינים כל בהמה מחליפים סכין חדש מעומד בשלימות מחדש- ובדיקת סכין היא ביבש ע"י הבודק סכינים כמו לפני השחיטה בתחילת היום.

41-כל שוחט, שוחט עשרה בהמות במתינות בזה אחר זה , שוחט בהמה אחת ונותן הסכין לבדיקה וממשיך לשחוט בסכין השני שלו הבדוק עד שמתמלא מכסתו, ואח"כ יוצא להפסקה. בין שחיטה בהמה אחת לשחיטה בהמה שניה נבדק הסכין ברטוב באם יש צורך לקחת על אבן אפילו ירוקה תקנת המקום שצריך ליבש אותה ולעשות בדיקה יבשה כמו בתחילת היום (אין ח"ו ערעור על מה שנהגו באבן ירוקה אלא משום התועלת שיש בזה) הידורים אלו מופלגים שלא נמצאים כמעט באף מקום שחיטה אחרת מהודרת ובפרט כל ההידורים שנתאספו יחד בפונדק אחד.

תא השחיטה
51-שוחטים ששים בהמות לשעה באיטיות (אמיתי ללא פשרות) חמשה עובדים בתא השחיטה (מקום בריוח) -3 שוחטים המתחלפים אחר כל 01 בהמות ז"א שאחר שחיטה של 01 בהמות שהם 01 דקות (בערך) יוצא השוחט להפסקה של 02 דקות למנוחה והעמדת סכינים. שחיטת שישים לשעה זה בלי פשרות-כששוחטים יותר משישים בשעה, לפעמים כשהגוי לא גמר עוד למתוח את הראש עד הסוף והשחיטה בא בסיוע של הגוי והבהמה. ואין מספיק זמן בשביל בדיקות שחיטה, פנים, כרס, חוץ וכו'

61-לאור ההידור הנ"ל שכל בהמה מחליפים סכין ובבדיקה ביבש יש שתי בודקי סכינים אחד ביבש ואחד ברטוב.

71-כל שוחט מעמיד ומטפל בסכין שלו ללא התערבות גורם אחר אין שם מעמיד סכינים כללי. כמעט בלתי אפשרי לשוחט ( ותיק ומומחה וכ"ש ללא ותיקים) לשחוט בסכין שהוא לא מעמידו בעצמו וד"ל-לשוחטים אין אצבעונים ואין כפפות בשום יד ולא באצבעות בכל עבדות השחיטה.

81-הסכינים לאחר שחיטה המאושר ל"חלק" בד"ץ מהדרין הוא רק סכין שאחר שחיטה נראה כלפני שחיטה ואם לא אפילו שהינו כשר לשחיטה כפי המקובל בישראל בכ"ז יורדת הבהמה שנשחטה לכשרות רגילה לרבנות. לא הולכת לכשרות "חלק" בד"ץ מהדרין.

91-ליד תא השחיטה יש צינור מים, לא ברז תקוע בקיר כדי שהסכין לא יפגע בו כשהשוחט רוחצו אחר השחיטה וכן אחר השחיטה שוטפים הסכין ומנקים הסכין בסמרטוט של מים וסבון להוריד מהסכין דם השחיטה, ושומנים ואח"כ חובה לרחוץ שוב הסכין במים שירד כל הסבון, כדי שלא יטעה ח"ו את הבודק סכינים (לדאבוננו מצוי מאד-כידוע וד"ל) הטעויות והקלקולים בהרבה שחיטות בזה.
02-בודקים תמיד בששה בדיקות שהם 21 הולכה והבאה בחוד ובשתי הצדדים ואין בין השחיטות ובודאי בכל מהלך שחיטה מציאות של בדיקת סכין הולכה והבאה בלבד.
12-אחר השחיטה לא נוגעים בבהמה כ-5 דקות עד שיצא דם הנפש לגמרי. ז"א שבדיקת השוחט על שחיטת קנה וושט אחר 5 דקות.

התפעלתי מאד מרגיעות השוחטים בחדר השחיטה שהוא מצוין מאד גדול ורחב. לכל שוחט יש פינה שלו עם ברז ושאר אביזרים הדרושים להעמדת סכין, אורות גדולים, ומאורגן מאד וכתוצאה מכך השוחטים רגועים ושלוים בישוב הדעת מאד. אני רגיל לראות משחיטות שהשוב"ים מלאים זיעה והתאמצות , (וזה ג"כ יכול לגרום בעיות רציניות בשחיטה כולל שהיות ודרסה) ופעמים מלווה בלחץ פנימי ועייפות וכאן מצאתי הפוך לגמרי. השוחטים ובודקים של שחיטת בד"ץ מהדרין אף אחד מהם לא מהסוג של מתלמדים, כולם ותיקים בעלי מקצוע ובעלי י"ש.

בדיקת כריסים-
22-שאלות בריסים באזור זה (צפון אורגוואי בגבול בראזיל) הוא הרבה פחות ממיעוט שאינו מצוי (גם לשיטת המחמירים במיעוט שאינו מצוי וכמבואר שיטת הרב ואזנר שליט"א בשבט הלוי). וזה פחות ממיעוט שאינו מצוי לא רק בסה"כ הכללי של שחיטת יום שלם שפעמים מגיעים הבהמות מכמה עדרים, אלא אפי' מכל משק ומשק עדר עדר בנפרד הוא פחות ממיעוט שאינו מצוי, והענין נבדק היטב אצלם וזה הנחה ומציאות אמיתית, ובכל זאת יש משגיחים על הכריסים מקצועיים ומקפידים לעמוד בנפילת כל החבילה (כרס והמסס וכ') כדי להניח הכרס לבדיקה בצורה הנכונה, וכל השטח הטעון בדיקה נבדק גם ע"י מראה עיניים, באצבעות וגם במישוש כף היד מיד אחר הנפילה מחלל הבטן לפני המישוש, דידא דטחא מטשטש העקבות- ואמר לי הרב רובין שליט"א זה צריך בדיקה כמו פחות ממיעוט המצוי.

32-כדי לבדוק בצדדים או להזיז הכרס וכד' יש לבדוק הכריסים בידית תפסן מיוחד עם ואו, וכן צינור עם מים לידו שאם הכרס מתמלא עם דם שיוכל לשטוף המקום, וכן הריעותא דק מן הדק ובלא לפספס אפי' נקודה קטנה.

42-הבודק כריסים מומחה ומודע לכל סוגי וצורות ריעותא שיכול להיות. (בדיקת מעבדה לכריסים לא בא בחשבון בכלל, אחר כמה דקות כבר לא יכולים לראות כל ריעותא. וכן יש בדיקה מדגמית לכרס בצד הפנימי. וכן הבודק פנים בודק ג"כ הכרס והצלעות כפי שידו מגעת במקסימום האפשרי שלו.

52-סימון הבודק פנים על ניר הבדיקה שלו "כרס" וסימון הבודק כריסים בעגול בצבע כחול בולט וגם מודיע לבודק פנים שממולו.

62- היות שבזמן האחרון יש בעיות ושאלות בעניני הכריסות, וכל אחד טוען שאצלם הכל בסדר וכו' קודם הנסיעה שלי דיברתי עם רב רובין בנוגע לבדיקת כריסות, ורב רובין אמר לי שהוא הסביר ג"כ לרב ליפשיץ מהעדה כל הבדיקות כריסות שעושה וכו', דיברתי עם רב ליפשיץ מהעדה אם הוא מסכים שבדיקת כריסים של רב רובין בסדר?,
אמר לי צריכין לבדוק אם הוא בודק במציאות כפי מה שאומר, שהוא בודק יותר מהעדה בשינוי מראה וכדומה—

תקנת בד"ץ מהדרין לבודק כריסים כל שינוי מכרס רגיל יורד מ"חלק" בד"ץ מהדרין, כל שינוי, פירושו בין שינוי צורה כמו גבעת קטנה וכן סרכות קטנות וכן שינוי מראה או שקוף חלל מבפנים מתחת לעור שאינו מלא שם וכו' כמה צורות וכל שינויים, כגון הנקרא זייגרליך, או תוצאה מהזריקה או שינוי מראה כתם לבן או אדום ולפעמים צהוב. לפעמים הכרס דק במקום אחד יותר מהרגיל או יש נקודות לבנות, גבשושית- ונפיחות קטנות במקום אחד וכדומה- הכלל כל שינוי מכרס רגיל, מורידים מן הליין.

72-ואחר כך שהמשגיח הכריסים או הבודק פנים סימן שיש בכרס שינוי מהרגיל בודק זאת הבודק חוץ ומחליט אם לעשות זאת כשר רבנות או טרף אבל בשום אופן לא חלק בד"ץ מהדרין ואפילו שבבדיקה של חיתוך עור הכרס לא נמצאו כלום.

בודק פנים-
82-לבודק פנים יש מפסק חשמלי מזומן לידו ללא הגבלה כך שיכול לבדוק בדיקת פנים כפי הנראה בעיניו, ואם לא מספיק בבדיקתו יכול לעצור הליין לכמה זמן שרוצה נ.ב. יותר משישים לשעה כמעט בלתי אפשרי, וכן הבודק כריסים העומד ממול הבודק פנים משתמש גם במפסק חשמלי הזה כפי צורכו—מתינות הבדיקה והאפשרות לבדיקת פנים מעולה זה בדוק ומנוסה.-כדי להפסיק הליין, יש רשות לבודק מהמנכ"ל של המפעל לעשות כרצונו לצורך עבודתו. וכן יש לבודק פנים שטח רחב לתזוזה שיכול לבדוק בנוחיות כרצונו.

92-הבודק פנים שולח כל ריעותא אפי' קטנה אך ורק לבודק חוץ של הכשר כמו ניתק, נפל רירים, סרכות קטנות. לשולחן של הבודק- חוץ, "לחלק" מגיע אך ורק ריאה נקיה לגמרי בלי שום ריעותא ואפי' דק מן הדק לדעת הבודק פנים ומסומן חלק. סמני הבודק פנים מדויקים מאד ואפי' דק מן הדק מסומן על הניר.

03- בדיקת חוץ—יש שני שולחנות- שולחן לבודק חוץ לכשר, ושולחן לבודק חוץ לחלק- שולחן של הכשר מיקומו לפני השולחן החלק. ליד שולחן של הבודק חוץ לחלק חלק גדול מהיום ( ומסתובב ושם עין על כל הצוות) עומד שם בנוסף לבודק חוץ גם הרב המכשיר שליט"א שרואה את עבודת הבודק חוץ. (וכן רואה את עבודת הבודק פנים) טובים השנים מן האחד.
בודקי חוץ לחלק, למרות שמגיע אליו רק חלק המסומן "ח" ע"י הבודק פנים בלי שום ריעותא אפי' דק מן הדק שעבודתו של הבודק פנים מדוקדקת ומדויקת להפליא אבל תפקידו לבדוק את הריאה ביסודיות כאילו שלא בדקו הריאה הזאת כלל ע"י בודק פנים ומאידך גיסא מתיחס לכל סימון והערה.
ניפוח הריאה בבדיקת חוץ משתדלים לא לנפח יותר מדי ולא פחות מדי אלא בינוני כמו שנמצאת הריאה בחיי הבהמה ומאד נהניתי מזה, לא כמו מה שראיתי וכפי שידוע לי במקומות אחרים ר"ל- מי שמנפח את הריאה זה רק הבודק חוץ עצמו ע"י לחיצת רגל קלה והגוי שעומד לצידו רק מגיש לו הריאה ומכניס הקנה בתוך הצינור.

13-תקנת הבודק חוץ מבד"ץ מהדרין
לא לוקחים לא סירכות קטנות ואפילו שיורדות בקלות ולא רירים אפי' קטנים ולא ספק רירים גם בשאר שינויים אחרים בועות וכו' נוהגים תמיד על צד החומרא לכל הדעות ולכל השיטות והמנהגים בלי פשרות כלל וכלל ומחמת זה יורדים בהמות שנשלחו לחלק ועוברים לכשר רבנות ולמנוע טעויות מורידים מניר הסימונים על תוצאות בדיקה את הסימון "ח".

23-היות והמפעל רואה שהבדיקות מאד קפדניות בלי התפשריות כלל וכלל רואים במציאות שיום שהבהמות חלשות (או יותר משתים-לארבע שיניים) אז אחוזי החלק הם קצת. וממילא המפעל משתדל להביא רק בהמות בריאות מיוחדות (בין שתי שיניים ל 4 שיניים) ופשוט שהם יקרות יותר במחיר, ואחרי הכל אחוזי החלק יוצאים לבד"ץ מהדרין הרבה פחות מבד"צים אחרים.

33-המציאות היא בגלל הבודק פנים עומד על במה מקום גבוה ממילא הוא מבחין אם יש איזה שבר ברגל או ריעותא ברגל אפי' שהנ"ל לא צריך בדיקה מן הדין

43-לקראת סוף התהליך עוברת גופת הבהמה שטיפה בזרם חזק מאד משני הצדדים ע"י שני אנשים (אחד חלק עליון אחד חלק תחתון) וזה יותר משטיפה ושיפשוף רגיל בזרם חזק ומוריד שכבות שלמות מהבשר והשומן ורוחץ היטב את הבשר וכל צדדיו לפני השריה הראשונה.

נהניתי לראות סידור נפלא זה.

53-מקום שהגופות עוברות הרצפה הרבה פעמים מלוכלכת ותקנו שאין לשטוף הרצפה אלא במים קרים ולא בשטח שיש בשר שלא יתיז על הבשר.

63-ניקור- מוצאים מהבהמה גידי דם ביד ובכתף ע"י הוצאתם לגמרי ולא רק פריצת הגיד אלא ניקור מלא כמנהג חו"ל (מקום שהלך לשם) וכן בלשון מוציאים ארבעה גידים לכל האורך עד מקום שהגיד מתערה עם הבשר, שני גידים מכל צד וכן חותכים את שפיץ קצה הלשון כל זה נעשה כמנהג המקום שיצא ממנו ומנהג המקום שבא לשם.

ניקור הלשון ע"י מנקר מומחה ויר"ש שעושה את עבודתו בעצמו ולא בודק את הנעשה ע"י אחרים ומוציאים הגידים (אפי שהמפעל דורש פחת הלשון)

ניקור במקום הצלעות
73-העקרון לא להכנס בשאלות ובשיטות אלא לתפוס את השיטות לחומרא לכו"ע בניקור החלב וגידי הדם לשם כך חוצים קודם הבהמה באורך לשנים ולוקחים צד אחד וחותכים אותו לרוחב בין עצם העשירי לעצם אחד עשרה ומוציאים מהבשר את כל העצמות הטעונים ניקור גידי הדם דהיינו בעצם התשיעי והעשירי לא משתמשים והכל במסור מיוחד לחלק של בד"ץ מהדרין.

83-מעצם החזה מוציאים את גידי הדם שהם במקביל מהעצם הראשונה עד עצם השישית את כל מקום הטרפש שהוא יונק מחלב הכסלים- חשש אורייתא -מהעצם השישית והלאה עד העשירית חותכים באלכסון כדי לא להגיע למקומות שיצטרכו קילופים וניקור וכו מוציאים את העצמות ולא משתמשים בהם כלל.

93- ויש פיקוח של מנקר מומחה על כל חתיכה וחתיכה שלא נשארו קרומים של הטרפש וכד' ושנחתך כראוי. כל זה ראיתי בעיני, המנקר הוא בעל מקצוע גדול ומעולה אדם מלא וגדוש ביראת שמים וחרוץ ומכיר את העבודה ואת כל שיטות ההלכה היטב ויש לו טביעת עין חדה מאד.

04-כל החותמות בין של החלק ובין של הכשר נמצא ביד המשגיח ורק הוא מחתים בעצמו, ובהפסקות וכדומה המשגיח מכניס אותם בתוך שק ניילן וחותמו בבלומבה או לוקח אותם אתו למקום שהולך.
אחרי שחיטת ושטיפת הבהמות הבשר נכנס ולפריז'דר הגדול ושם זה נכנס החלק בנפרד והכשר בנפרד.

14-לפני המליחה-בבוקר מוקדם, המנקר הנ"ל עובר על כל חתיכה וחתיכה לראות שלא נשאר שום דבר הצריך ניקור וכן מזהה הבשר אם זה אכן הבשר שיצא לנו החלק ויש בו כל הסימונים שסימנו זיהוי ראשוני מקצועי.

24-אח"כ הגוי חותך את כל הדם הנצרר של גופת הבהמה וכן את הדם שעל מקום השחיטה וכן פותח את כל הכיסים שיש בבהמה (כגון מקום השקדים שהוטרינריה הגוי פותח פתח קטן לבדוק השרירים) פתח רחב כדי שיכנס שם מלח בכל המקומות מכל הצדדים וכן נקיון יסודי עם צינור ומברשת את מקום ניקור גיד הכתף שיש שם לפעמים גושי דם, והכל בצמוד משגיח יר"ש גדול וכן פורצים את כל הבורות בגוף הבהמה שהמלח יוכל להכנס ואח"כ בשטיפת המלח יצא בקלות.

34-שריה ראשונה בהקפדה שכל הרבע הבשר הנמצא במים לגמרי ואין צריך לסמוך על ההיתר של פני החתיכה.

44-אם קורא פעם בשר שעבר עליו שלושה ימים בלי מליחה ואף שנשרה במים בתוך השלושה ימים כדת וכדין יורד מחלק בד"ץ והולך לכשר רבנות היות והיו מקומות בחו"ל שנהגו לא לסמוך לחלק על שרית בשר במים.

54-המים בשריה ראשונה הם ללא תערובות דם ואינם מים קרים והם בערך F54 בלי תוספות שום חומר אחר.

64-אחר ההשריה הראשונה הבשר שוכב זמן מסויים כדי שירד המים ולא יתיבש כנדרש בהלכה. הטמפרטורה בחדר לא חמה
בערך F54. המפקח על המליחה הוא אדם מקצועי ודובר גם ספרדית (דבר הנדרש).

74-שתי פועלים מולחים גופת הבהמה ומשגיח עומד עליהם. גופת הבהמה הוא בעמידה ובהשענה על שולחן עומד-המשגיח על המליחה מקבל תוספת במשכורת כדי שיהיה אחראי ומעונין במאמץ מיוחד להצלחת המליחה שעומד כל הזמן במקום קר ולח.

מאד נהניתי לראות צורת המליחה משהו יפה מאד.

84-יש מנורת אור במקום ולפי המלצתי הוסיפו עוד מנורת אור לבנה להגדלת האור. פיזור המלח כגשם ולא עטיפה הבשר במלח ויש הקפדה שהמלח יגיע לכל המקומות בכל הקפלים והחריצים. הבשר עם המלח עליו עומד כך לפחות שעה ועשרים דקות לתועלת המולחים עפ"י הלכה מספיק שעה וכפי הסידור הקודם. ולדעתי זה סידור טוב מאד.

94- יש ברזלים לדחוף הבשר יש ברזלים מיוחדים לפני המליחה ויש ברזלים לאחר המליחה ויש ברזלים מיוחדים לחלק ויש ברזלים מיוחדים לכשר וכך צריך להיות.

05-אחרי שהבשר שהה במלח זמן הנדרש מנפצים המלח ע"י זרם מים חזקים ביותר, משני הצדדים באופן שאם אדם נכנס לשם יכול להנזק מעצמת חוזק מי הזרימה. מתקן זה נעשה מיוחד לבד"ץ מהדרין וע"פ הוראותיו ואח"כ כשהבשר נקי לגמרי ממלח ע"י הניפוץ עובר שלש בריכות.

15-יש אפשרות אם נמצא בשר שלא נעשה בו כל ההידורים להוציאו לגמרי מהמקום שם.

25-אח"כ הבשר נכנס לפריז'דר- עד הפירוק לפריז'דר יש הפרדה מוחלטת בין הבשר החלק לבשר הכשר ע"י שני ניילונים קשורים באופן שלא יהיה נגיעה קלה בין הבשר "החלק" לבשר הכשר. להצעתי להאריך ניילון בעוד 51 אינטש מסוף הבשר והוארך למעשה בעוד 63 אינטש בערך.

35-פירוק הבשר-השולחנות שעליהן נעשה הפירוק מנקים במשך כל הלילה ע"י חברת נקיון וכן כל הסכינים והווים הכל הכל ע"י החברה הנ"ל ,נקיון יסודי ביותר (ללא השארת כל שומנים וכו'). ומוציאים הסכינים והווים לגמרי מהחדר פירוק.

45-לבד"ץ מהדרין יש סכינים מיוחדים וכן ווים ועוד כלים מיוחדים הדרושים לפירוק עם ידיות בצבע אחר רק לחלק בד"ץ מהדרין.
כשעוזבים המפעל לילך לא"י בין השחיטות חותמים ואורזים כל הכלים.

55-לפני הפירוק המשגיח בודק היטב השולחנות שיהיו נקיים לגמרי לגמרי ללא שומנים. לפני שהבשר נכנס לפירוק עובר זיהוי שני ע"י משגיח מקצועי אחר אשר עשה את הזיהוי הראשוני. התוויות נותנים לאורזים עם הולגרמות לפי מספר מדויק בצמוד עם משגיח והכל בהקפדה חזקה מאד כך שאין אפשרות לכל טעות וזיוף. והמשגיח נמצא שמה בחדר פירוק כל הזמן.

65-המלח והצבע הדיו וכו' והניילונים של הפירוק והאריזה נבדקים בבדיקת מעבדה לכשרות לפסח.

75-בחדר של המליחה של חלקי הפנים היות ויש שם חלקים שלא מוחתמים וממילא בהפסקות כשהמשגיח יוצא מן החדר נסגר החדר במנעולים בלומבה כדי שלא יהיה חשש של בשר שנתעלם מן העין.

85-שוחטים 003- ראש ליום במקרים חריגים מקסימום 013 ראש ליום ובתעניות שוחטים פחות מ003 כפי הצורך ולא גומרים השחיטה מאוחר כך שהשו"ב והצוות יהיה בישוב הדעת מלא. המפעל נותן הפסקות, פעמיים 51 דקות ופ"א חצי שעה-החשבון של שישים לשעה לא כולל זמני הפסקות

הנהגות הצוות
95- יש תקנון הנהגות הצוות על דפים תלוים על הקיר בבכנ"ס של הצוות שתמציתו הוא שיש פיקוח על כל אחד ואחד מהצוות גם אחרי העבודה והוא כפוף לסדרי הבית והשיעורים וכד'. כל הצוות הוא צוות מובחר ויש בו בעלי מקצוע במדרגה ראשונה ואחוז גבוה גם ת"ח וכולם יראי שמים ומדקדקים מאד התרגשתי מאד לראות צוות שלם מושלם כ"כ. הייתי עם הצוות בזמני אכילה, תפילה, לימודים, שיעורים, וכדומה יש אווירה של רצינות של כלי קודש.

06-מתקנות הבית שאין לצאת לרחוב (פרט מהדירה למלון הסמוך שגרים בו) אלא שנים שנים. אין להכנס למטבח סתם כשהעובדות נמצאות בו. בימים שלא עובדים יש סדר כולל רגיל—ואין לצאת לטיולים וקניות וכד' סתם.

16-לא היתי שם לשבת אבל שמעתי שבסעודת שבת יש אווירה של שבת במדרגה גבוהה ביותר לעילא ולעילא עד כדי שאנשי הצוות לוקחים הנהגות מכאן לבתיהם. לא יוצאים לשחיטה יותר מחודש ימים שהם 02 ימי שחיטות מקסימום וזה תיקון עצום. והמבין יבין, וכדאי שכן יראו ויעשו גם אחרים ואפי' שזה הנהגה שעולה הרבה כסף אבל סוף סוף יש בה תועלת עצומה.

26-טענת רבים שיש כאן בזבוב באנשים שאין בהם צורך, אחרי הביקור שלי ראיתי שהדבר הוא הפוך ושיש אנשים עובד בדיוק כפי הנצרך. וברור שכל ההידורים הנמצאים כאן דורשים צוות גדול ומורחב.

1 -רב המכשיר ומ"מ קבוע
-2 בודקי סכינים
-3 שוחטים
- 1מנקר ראשי ומפקח מומחה בהכרת הבשר והליכותיה
- 1בודק כריסים
1-בודק פנים
- 1בודק חוץ לכשר (ומקובל האדם על בד"ץ מהדרין) כדי שיוכל לשהות איתם יחד באותו בית
-1בודק חוץ ל"חלק"
-1 מחתים גופות הבהמות
1-מחתים ראשים
-1 משגיח על המלחת הגופות
-1משגיח על פירוק ואריזה וזיהוי וחיתו צרירות הדם
1-מבשלת ומשגיחה יהודיה-כל הבישולים זה גם לשיטת בית יוסף ולא סומכין על פילוט או אש של ישראל (עליה יש פיקוח כשרות של אחר הבודקי סכינים ושל הרב שליט"א)
36-סה"כ שש עשרה אנשים מוכנס בזה גם עובדים שעבודתם מתפצלת חלק בוקר וחלק לילה.

46-לסיכום: רואים שמושקע כאן הרבה עבודה והרבה מחשבה להעמיד הדברים בצורה מהודרת ברמה גבוה של כשרות.
בכל שחיטה ושחיטה מגיע הרב הגאון ר' אברהם רובין שליט"א בעצמו ואפי' שהמקום שבו שוחטים הוא קבוע לשחיטת בד"ץ מהדרין והצוות הוא מורחב וקבוע בכ"ז מכתת הרב רובין שליט"א את רגליו לחדש ולרענן את הדברים ( בכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים) בתוספת וזה כל זמן השחיטה שהיא כחודש ימים יש רב מכשיר מ"מ הרב רובין שליט"א חלק זמן נמצא בנו הרה"ג נחום זאב שליט"א וחלק זמן הנותר הרה"ג ר' יהושע בריזל שליט"א מו"ץ חסידי קארלין. בשעת ביקורי היה שם מלבד הרב רובין שליט"א גם בנו ונוכחתי לדעת שהוא בר הכא ות"ח מובהק ויודע את כל הנדרש לתפקיד זה ויש לו כל הכישורים הנצרכים והמתאימים לכך.

56-וראיתי שכל מה שיש אנשים שלא מאמינים על כל ההידורים פשוט שלא מתארים להם מה שנעשה שם בכשרות ובהידור לעילא ולעילא. ורמת הכשרות הגבוהה והמיוחדת נוחכתי לדעת שהם שרירין וקימים והתרשמתי יותר ממה שחשבתי.

66-וראיתי דבר מענין אני רגיל כשאני בא לביקור במקומות אחרים עושים קצת הצגות וכאן בחנתי הדברים מכמה כוונים וראיתי שאכן זה סדר עבודתם בלי שום הצגות. ועוד הם פתוחים לכל הצעות יעילות טכניות וכד' לשמור על רמת הכשרות הגבוהה. נדהמתי לשמוע סקירה על העליות של כל חומרא וחומרא וכן על צוות גדול ומורחב ושבאמת הם דרושים לביצוע הדברים והחומרות.

ברכתי את הרה"ג ר' אברהם רובין שליט"א וכל הצוות שה' יעזור שמהם ילמדו וכן יעשו בכל המקומות ויעמוד לזכותם.
[1] יש להפליא את רגיעות השחיטה וצורתה והידורה שהיתה למעלה מהשערתי לפני הביקור והכל בגלל סיבת איטיות השחיטה והפסקות המנוחה המופלגת שיש לשוחטים בין השחיטות שע"ז אפשר להוסיף את כל בית השחיטה למעצמה של כשרות והידור.