Friday, August 21, 2009

פ.ב.אי.


ביקשו ממך לנכות צ'קים? אולי ה-F.B.I. מתעניין בך האם האף. בי. אי. גייס לשירותיו עוד משתפי-פעולה מקרב הציבור החרדי? אם הדברים תלויים בעדותו של אחד מבעלי מפעלי הבשר הכשר הגדולים בארצות-הברית - התשובה היא חיוביתיוסי כץ, כתב בחדרי חרדיםתאריך: 21/08/2009 13:40:00
'פרשיית דיל' ירדה מסדר היום הציבורי. לא בשל חוסר עניין ציבורי, אלא בגלל עומס הפרשות שהיה בעוכרינו: נעדרים, רציחות, אלימות גואה, מעילות, התאבדויות ועוד כיד הדמיון הלא טובה עליכם, הותירו את פרשת 'דיל' אי שם בנבכי הזיכרון הציבורי, הרחק מאור השמש. ענן החשדות עדיין מרחף, ובעיירה דיל עדיין מלקקים את הפצעים העמוקים.אולם, ממידע שהגיע לאתר 'בחדרי חרדים' עולה, כי בעוד התקשורת עברה לעסוק בנושאים אחרים ומאתגרים יותר, האף. בי. אי ממשיך לעסוק בנושאים הקשורים לציבור החרדי - ואינו מרפה מהחקירות האינטנסיביות. האם האף. בי. אי. גייס לשירותיו עוד משתפי פעולה מהציבור החרדי? אם הדברים תלויים בעדותו של אחד מבעלי מפעלי הבשר הכשר הגדולים בארצות-הברית - דומה שהתשובה המזעזעת היא חיובית.על פי עדותו, שהגיעה לידי כתב אתר 'בחדרי חרדים', עולה כי אחד מעצורי הפרשייה החרדים (לא מבני הקהילה בעיירה דיל), התקשר לבעל המפעל וביקש ממנו לנכות עבורו צ'קים תמורת עמלה. בעל המפעל, שמכיר את העצור לשעבר באופן רופף, לא הבין מה לו ולבקשה זו, אך השיב כי אם הוא זקוק לכך בדחיפות, הוא ימלא את הבקשה.לאחר מםפר רגעים סיפר לו אחד העובדים כי האיש שפנה הוא "מעצורי פרשת דיל", ואולי כדאי לחשוב שוב לפני שמבצעים עבורו בקשה שעלולה להתנגש עם החוק. בעל המפעל המזועזע הבין כי חידוש הקשר מצד האברך אינו מקרי. לדבריו, האברך ככל הנראה משתף פעולה עם חוקרי האף. בי. אי. על מנת להפיל עוד חרדים בארצות-הברית. למרות שאין הוכחות חד-משמעיות כי האברך אכן פועל מטעם הבולשת הפדארלית, די בסיפור זה בכדי ללמד על אווירת הנרדפות והחשש העצום המקנן בקרב אזרחים חרדיים בארצות-הברית.

No comments: